Kristina Avenstrup, Områdeleder i Børnehusene Kokkedal

“På Børnehusene Kokkedals fælles personalemøde i april havde vi besøg af Sara Wondie, som skulle inspirere os til normkritisk refleksion over de traditioner, vi markerer i vores dagtilbud.

Saras oplæg var et rigtig godt afsæt for vores refleksion over, hvordan vi skaber lige deltagelsesmuligheder for alle vores børn uanset socioøkonomisk og religiøs baggrund, hudfarve og køn.

Sara kom med nogle tankevækkende opmærksomheder, som fordrer refleksion over blinde pletter i den pædagogiske praksis.

Det er blevet tydeligt for os, at der i dette perspektiv er meget at tage fat på i forhold til at udligne børns chanceulighed.

Vi var også glade for de konkrete tips, som Sara gav os til bl.a. materialer, aktiviteter og refleksionsøvelser.”